Nya You Tube filmer

Jag la upp ett par nya ihopklipp
med YouTube filmer idag…

…å fler filmer hittar ni på kanalen…

/ Anna